Ang kanyang pinakamalaking tagumpay! Si John Cena ay nagtatakda ng hindi kapani-paniwalang rekord sa mundo

Walang kahit sinong malapit sa nakaaantig na rekord ni John Cena.