Tinalakay ng boss ng DC Comics ang superhero na kinabukasan ni Zachary Levi kasunod ng kontrobersyal na tweet ng Pfizer

Ipinahihiwatig ni James Gunn na hindi siya sang-ayon sa paninindigan ni Zach, ngunit malabong maapektuhan nito ang kanyang hinaharap sa DC Comics.