Ang anak ni Christina Ricci, 8, ay natutulog pa rin sa kanya

Ang anak ni Christina Ricci, 8, ay natutulog pa rin sa kanya, ngunit ang kanyang 9 na buwang gulang na anak na babae ay hindi.