Si Tristan Thompson ay umalis sa party na may viral na modelo ilang oras matapos ibunyag ang anak

Si Tristan Thompson ay patuloy na gumagawa ng mga kaduda-dudang pagpipilian sa buhay pag-ibig.