Nagdusa si Roselyn Sanchez ng 'depression' matapos ang reaksyon ng asawa sa kanyang pagpasok sa ilalim ng kutsilyo

Sinabi ni Roselyn Sanchez na masaya siya sa mga resulta, at iyon ang pinakamahalagang bagay.