Si James Cameron ay inakusahan ng kalupitan sa hayop dahil sa pagdaraos ng event na 'Avatar' sa dolphin show

Sinira ng mga aktibistang hayop si James Cameron habang nagsasagawa ng press conference ng 'Avatar' sa palabas ng dolphin