Ang paparating na mga plano sa paglilibot ni Carrie Underwood ay nagpapalakas ng problema sa pag-aasawa: Ulat

Sina Carrie Underwood at Mike Fisher ay iniulat na nasa isang sangang-daan sa kanilang pagsasama, ngunit handang tumulak?