Sinisikap ni Jesse James na hadlangan ang buntis na asawa na pumasok sa bahay pagkatapos niyang muling magsampa para sa diborsyo kasunod ng mga paghahabol sa relasyon

Gusto ni Jesse James na paalisin ang kanyang asawa sa kanilang tahanan, ngunit hinihiling niyang manatili.