Nagdemanda si Johnny Knoxville dahil sa kalokohan, sinabi ng lalaki na 'patay na pony' ang nag-iwan sa kanya sa pagkabalisa

Si Johnny Knoxville ay nag-orkestra ng isang kalokohan, at hindi inakala ng isang lalaki na ito ay nakakatawa.