Si Howard Stern ay lumabas sa hapunan sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pandemya

Si Howard Stern ay higit sa lahat ay isang recluse sa kanyang tahanan mula noong Marso 2020.