Ang sikat na abogado ni Johnny Depp ay nakakuha ng comp win ng mga manggagawa para sa 'Yellowstone' star

Kinatawan ni Camille Vasquez ang aktres na 'Yellowstone' na si Q'orianka Kilcher sa kanyang pakikipaglaban sa California Department of Insurance.