Si Marie Osmond ay nagbahagi ng bihirang larawan kasama ang kanyang asawa na dalawang beses niyang ikinasal

Ikinasal sina Marie Osmond at Steve Craig noong 1982 at muli noong 2011.