Ang nawalay na asawa ni Jamie King na halos walang tirahan sa gitna ng pabagu-bagong paghihiwalay: Ulat

Si Jamie King at Kyle Newman ay patuloy na nagkakasalungatan tungkol sa kanilang diborsyo.