Ang 'Smash' alum ay nakalikom ng $72K para mabawi ang mga bangkay ng miyembro ng pamilya mula sa karagatan pagkatapos ng pagbagsak ng eroplano

Inaasahan ni Megan Hilty na makalikom ng $50,000, at bumuhos ang mga donasyon.