Si Ryan Reynolds ay may 'life saving' colonoscopy sa camera

Nakakita ang mga doktor ng 'sobrang banayad na polyp' sa colon ni Ryan Reynolds sa kanyang unang colonoscopy.