Si Kanye West ay nagsuot ng 'White Lives Matter' na kamiseta kasama ang babaeng minsang binansagan si Kim Kardashian na isang 'prostitute'

Si Kanye West ay nagtataas ng kilay sa kanyang pagpili ng damit at pagkakaibigan.