T.J. Nagalit si Holmes sa kanyang paglalarawan sa 'predator' pagkatapos ng umano'y pakikipag-ugnayan sa lugar ng trabaho´┐╝

T.J. Sinusubukan ni Holmes na magpakita ng matapang na mukha, ngunit nag-aalala siya sa kanyang imahe.