Si Brendan Fraser ay nagluluto sa kanyang 'masaya' na autistic na anak: 'Hindi niya alam kung ano ang pangungutya'

'Naiintindihan' ni Brendan Fraser kung ano ang pakiramdam ng mamuhay kasama ang isang taong napakataba.