Sina Kim Kardashian at Kanye West sa wakas ay naayos ang diborsyo: Lahat ng mga detalye sa pag-iingat, suporta sa bata, paghahati sa ari-arian at higit pa

Sa wakas ay hiwalay na sina Kim Kardashian at Kanye West, at ang mga bagay ay pantay na nahati.