Sinabi ni Kirk Cameron na 'mahigit 50' na mga aklatan ang tinanggihan siya ng mga story-hour slot para basahin ang kanyang librong pambata na batay sa pananampalataya

Sinabi ni Kirk Cameron na ang mga aklatan ay mas interesado sa pagtutustos sa komunidad ng LGBTQ+ at hindi interesado sa Bibliya.