Nabali ang collarbone, ribs, kneecaps ni Jay Leno sa pagbangga ng motorsiklo

Si Jay Leno ay naging biktima ng isa pang aksidente.