Ang tumataas na mang-aawit sa bansa ay namatay ilang oras lamang matapos pakasalan ang asawa

Si Jake Flint, 37, ay pumanaw sa Oklahoma noong gabi ng kanyang kasal.