Ang 'Diary of a Wimpy Kid' na aktor na pumatay sa sariling ina ay natatakot na malupit sa kulungan

Nararamdaman ng abogado ni Ryan Grantham na ang edad, laki at estado ng pag-iisip ay dapat isaalang-alang para sa pabahay ng bilangguan.