Niyanig ng paboritismo si Miss USA, niloloko ang mga pahayag habang bumabagsak ang mga kalahok sa entablado

Si R'Bonney Gabriel ay kinoronahang Miss USA, ngunit marami sa iba pang mga kalahok ang umiiyak.