Ang pag-uugali ni Prince Harry sa ama na si King Charles III at Queen Consort Camilla ay kailangan na ngayong magbago

Price Harry at Meghan Markle ay kailangan na ngayong magbigay ng paggalang kay King Charles at sa kanyang asawa.