Ang nakakatawa, inspirational na pananalita ni Bruce Willis ay muling lumitaw pagkatapos ng diagnosis ng demensya

Sa isang talumpati noong 2018, nagsalita si Bruce Willis tungkol sa mga bagay na napagtagumpayan niya at sinabing 'wala nito ang pumigil sa akin.'