Ang bituin ng 'General Hospital' ay natagpuang ligtas sa Hawaii matapos 'nawawala' sa paglalakad

Naglakad si James Lastovic at naligaw — ligtas na siya at ang kanyang kasama sa kuwarto.