Masayang naalala ni Judge Judy ang kapitbahay na si Justin Bieber na sadyang umiwas sa kanya

Sinabi ni Judge Judy na may mga lalaki si Justin na nagbabantay sa kanya sa panahon ng kanyang mga ligaw na taon.