Ibinahagi ni 'Octomom' Nadya Suleman ang sulyap sa mga bata sa unang araw ng ika-8 baitang

Ang sikat na walong anak ni Nadya Suleman ay 13 taong gulang at patungo sa ika-8 baitang.