Tumawag ang pulisya upang panatilihin ang kapayapaan habang lumilipat ang kasintahang Aaron Carter

Ilang gumagalaw na trak ang nakita sa bahay ng yumaong mang-aawit.