Ang karumal-dumal na prostitute na nauugnay sa Hugh Grant na si Divine Brown ay nasa malubhang legal na problema pagkatapos ng pag-aresto sa baterya

Si Divine Brown ay inaresto kasama si Hugh Grant noong 1995, at muli siyang nasa legal na problema.