T.J. Holmes, Amy Robach na abugado para sa posibleng kaso ng ABC

T.J. Handa sina Holmes at Amy Robach na labanan ang ABC kung sila ay matanggal sa trabaho.