Ang mga miyembro ng Migos ay may pisikal na away sa likod ng entablado dahil sa tribute ng yumaong miyembro

Kinailangang paghiwalayin ang Offset at Quavo sa mga parangal sa Grammy.