Si Niecy Nash, misis ay may katugmang tattoo ng pangalan ng ibang babae

Inihayag ni Niecy Nash at ng kanyang asawa kung bakit may matamis na kahulugan ang 'Cora' para sa kanila... Sa kabila ng hindi nila kilala ang isang 'Cora.'