Namatay ang apo ni Michael Landon matapos mabundol ng L.A. city bus

Si Shawna Landon ay naghahanap ng mga kasagutan sa nakakasakit ng damdamin na pagkamatay ng kanyang anak.