Binasa ni Jennette McCurdy ang liham mula sa abusadong ina na humihingi ng pera, na tinatawag ang aktres na 'conniving, evil'

Sinabi ni Debbie McCurdy, 'Sobrang bigo ako sa iyo.'