Si Julie Chrisley ay nagbabahagi ng mga pader ng bilangguan sa isa pang reality TV star

Ang ibang tao na naging limelight ay nasa kulungan din ng Kentucky kung saan tinitirhan si Julie Chrisley.