Binanggit ni Brandy ang 'Dehydration' bilang sanhi ng naiulat na pag -agaw

Iniulat ni Brandy na nakaranas ng isang pag -agaw sa bahay, at gumaling na siya ngayon.