Si Aubrey O'Day ay may kakaibang depensa matapos siyang tawagin ng fan para sa mga larawang bakasyon sa Photoshopping

Ipinahihiwatig ni Aubrey O'Day na patuloy siyang naglalakbay sa mundo sa Instagram, ngunit mukhang hindi iyon ang totoo.