Ang drama ng Catfishing ay nagpasimula kay Sam Smith ng mga dating app

Sinimulan si Sam Smith sa maraming dating app, ngunit hindi nila ito kasalanan.