Kinukutya ng mga tagahanga si Madonna habang dinilaan niya mula sa dog bowl sa video

Pinagtatalunan ng mga tagahanga na sinisira ni Madonna ang kanyang legacy.