Si Jenna Bush Hager ay may nakakatuwang pag-amin sa damit na panloob

Malamang na walang suot si Jenna Bush Hager sa ibaba.