Manatili sa USA o babalik sa UK? Si James Corden ay gumagawa ng desisyon tungkol sa kanyang hinaharap

Nagpasya si James Corden kung saan siya titira at ang kanyang pamilya pagkatapos niyang umalis sa 'The Late Late Show.'