Tila sinisisi ni Billy Eichner ang homophobia sa 'Bros' box office flop

Hindi masaya si Billy Eichner sa mga resibo mula sa opening weekend ng 'Bros' at sa tingin niya ay alam niya kung sino ang dapat sisihin.