Sinasabi ng Scientology na ito ang susunod para kay Kirstie Alley — na umabot sa pinakamataas na antas sa relihiyon — pagkatapos ng kanyang kamatayan

Naabot ni Kirstie Alley ang pinakamataas na antas ng Scientology, kaya ito ang susunod na mangyayari, ayon sa pananampalataya.